De opticien die u de ogen opent

Charles van Els Opticiens kijkt verder dan uw brilsterkte. Komt u in onze optiek in Hoensbroek langs voor een oogmeting dan krijgt u een uitgebreid optometrisch onderzoek. Onze gekwalificeerde  optometrist neemt de gezondheid van uw ogen onder de loep. Een eventuele oogafwijking of oogziekte wordt niet over het hoofd gezien. Als na onderzoek blijkt dat u een oogafwijking heeft, verwijst de optometrist u door naar een oogarts.

Met oog voor uw zicht

U heeft maar een paar ogen, daar moet u zuinig op zijn. De optometrist meet bij een optometrisch onderzoek naast uw geschikte brilsterkte onder meer uw oogboldruk, oogbewegingen en pupilreacties. Ook wordt het voorste segment van uw oog onderzocht. De optometrist bekijkt zorgvuldig het bindvlies, hoornvlies, de iris, de lens en de binnenwand van de oogbol. Met de digitale funduscamera worden uiterst nauwkeurige opnames van het netvlies gemaakt. Deze opnames worden opgeslagen, bewaard en indien gewenst ter beschikking gesteld aan uw huisarts of oogarts.

Op basis van het optometrisch onderzoek adviseren wij u over eventuele aanvullende onderzoeken of verwijzen wij u door naar uw huis- of oogarts.

Een optometrisch onderzoek bestaat uit de volgende drie stappen:

  • Anamnese (voorgeschiedenis)
  • De objectieve oogmeting
  • De subjectieve oogmeting
  • Binoculaire meting
  • Onderzoek met microscoop (voorzijde van oog)
  • Onderzoek netvlies (achterzijde oog)
  • Foto's van netvlies
  • Evaluatie

Anamnese (voorgeschiedenis)

Om u goed te helpen is het belangrijk dat de optometrist een zo nauwkeurig mogelijk beeld krijgt in uw optische, oogheelkundige en medische voorgeschiedenis. Ook wordt er gelet op eventuele erfelijke (oog)afwijkingen. Op basis van deze informatie kan onze optometrist zijn onderzoek aanpassen. Zo kunnen medicijngebruik en bepaalde ziektebeelden bijvoorbeeld een invloed hebben op onze waarneming, de brilsterkten en het welzijn van de ogen.

De objectieve oogmeting

Bij de objectieve oogmeting hoeft u alleen naar een plaatje te kijken in het apparaat dat wij voor deze meting gebruiken. De resultaten van deze oogmeting kan als uitgangspunt dienen voor een subjectieve meting. 

De subjectieve oogmeting

Bij een subjectieve oogmeting vragen wij aan u tijdens de meting uw visuele bevindingen. Er worden verschillende glazen voor de ogen geplaatst waarbij de opticien u vraagt wanneer u het scherpste zicht heeft. Tijdens de letterproef kunnen we de visuele verbetering volgen en de brilsterkte nauwkeurig vaststellen. Het voordeel van een subjectieve oogmeting is dat niet alleen de optische waarden van het oog worden gemeten, maar ook de waarneming van de beelden via de hersenen. Het kijkproces speelt zich voor het belangrijkste deel af in de hersenen.